GLEMMER DU/
HVIS LILLE PIGE ER DU? (1960)

Jørn L. Thomsen, tpt. Finn Wellejus Mortensen, trb. Hans Holbroe, clt. Niels Richard “Ricardo” Hansen, bjo. Arne Birger Johansen, sbs. Ole Krogh, dms.

 

 

Glemmer du

Hvis lille pige er du?

 

Ricardo’s Jazzmen

TILBAGE