DET VAR PÅ FREDERIKSBERG (1960)

Jørn L. Thomsen, tpt. Finn Wellejus Mortensen, trb. Hans Holbroe, clt. Niels Richard “Ricardo” Hansen, bjo. Arne Birger Johansen, sbs. Ole Krogh, dms.

 

 

Det var på Frederiksberg

Og general Napoleon

 

 

Ricardo’s Jazzmen

TILBAGE