DET VAR PÅ FREDERIKSBERG (1960)

Jørn L. Thomsen, tpt. Finn Wellejus Mortensen, trb. Hans Holbroe, clt. Niels Richard “Ricardo” Hansen, bjo. Arne Birger Johansen, sbs. Ole Krogh, dms.

 

 

Det Var På Frederiksberg

Riverside Blues

Battle Hymn Of The Republic

Mabel’s Dream

 

Ricardo’s Jazzmen

TILBAGE